Siglogo

Internationell Speditör

Yrkeshögskola

Flyg
 

Elevrepresentant

 

Kontakt

Therese Våhlin

email: therese.vahlin@gmail.com

telefon: XXX

LinkedIn: www.linkedin.com/in/therese-våhlin-901020138

Therese

Hej!

Hej! Mitt namn är Therese och jag är elevrepresentant i ledningsgruppen för denna utbildning. Ledningsgruppen består av representanter från Sigtuna kommun, näringsliv och kurslärare. Jag har 15 års arbetslivserfarenhet från olika yrken och har sett hur viktigt det är att logistiken fungerar.

Logistikerna har en allt viktigare roll då de styr flödet av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Det är bland annat transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare. Oavsett bransch så är marknaden i behov av fler duktiga speditörer, logistiker och inköpare. Utbildningen ger dig en dokumenterad teoretisk och praktisk grundlära inom yrket.

Välkommen att kontakta mig om du har några frågor gällande utbildningen.


Med vänlig hälsning,

Therese Våhlin 

 

 

 

 
Internationell Speditör Yrkeshögskola