Siglogo

Internationell Speditör

Yrkeshögskola

Flyg


Studieort: Arlanda / Märsta
Studietakt: 100 %
Studietid: 80 veckor

Start: 19 augusti 2024

LIA (Lärande i arbetet)
motsvarande 26 veckor

Vi tar fortfarande
mot ansökningar på
YH-antagning.


Utbildningen leder till den kompetens som behövs för att kunna arbeta som speditör med förståelse för kunders logistikkedjor och kunna erbjuda kundanpassade lösningar utifrån detta.


Som speditör löser du speditörsyrkets olika uppgifter som att tolka och upprätta
avtal gällande transporter, du kan dokumentation och regelverk kring tull och internationella transporter och prissätta dessa.


Du använder dig av dina kunskaper inom logistik i det vardagliga arbetet.

Flyg

KY-logo

Nyhet:

Preparandutbildning

Nu har du som inte uppfyller den särskilda behörigheten möjlighet
att läsa in en orienteringskurs som innehåller aktuella delar från kurserna Logistik 1 samt Inköp 1.


Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

med minst betyg E i Svenska / Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 samt Matematik 1

Särskild behörighet

Minst betyg E från gymnasie-skolans kurser i Inköp 1 samt Logistik 1

Den särskilda behörigheten kan bytas ut mot minst 2 års yrkeserfarenhet inom transport/spedition/logistik.

 

Kontaktpersoner:

Verksamhetschef
Erik Ryding
073 - 973 77 33  erik.ryding@sigtuna.se

Utbildningsledare
Percy Grannfors
073 - 666 52 58 percy.grannfors@edu.sigtuna.se

Internationell Speditör Yrkeshögskola