Siglogo

Internationell Speditör

Yrkeshögskola

Flyg
 

Preparandkurs inför YH-utbildning i internationell spedition

 

Kontakt

Vid frågor angående preparandkursen kontakta:

Utbildningsledare
Percy Grannfors
073-666 52 58
percy.grannfors@edu.sigtuna.se

 

 

Nu har du som inte uppfyller den särskilda behörigheten till utbildningen chansen att under våren läsa in en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna Logistik 1 och Inköp 1.

Du jobbar i eget tempo och kursen måste vara slutförd senast den sista juli. Räkna dock med minst 4 veckors studier.

Ladda hem följande PDF-filer till höger och följ instruktionerna.

 

lager

 

PDF-filer

Läsanvisningar

Inlämningsuppgifter

 

 

 

Internationell Speditör Yrkeshögskola