Siglogo

Internationell Speditör

Yrkeshögskola

Flyg
 

Preparandkurs inför YH-utbildning i internationell spedition

 

Kontakt

Vid frågor angående preparandkursen kontakta:

Utbildningsledare
Percy Grannfors
073-666 52 58
percy.grannfors@edu.sigtuna.se

 

 

Nu har du som inte uppfyller den särskilda behörigheten till utbildningen chansen att under våra läsa in en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna Logistik 1, Logistik 2 och Inköp 1.

Du jobbar i eget tempo och sista dag för att starta orienteringskursen är den 26 maj och kursen måste vara slutförd senast den 8 juni. Räkna dock med minst 4 veckors studier.

Ladda hem följande PDF-filer till höger och följ instruktionerna.

 

lager

 

PDF-filer

Läsanvisningar

Inlämningsuppgifter

 

 

 

Internationell Speditör Yrkeshögskola